Kursus

Exceli baaskoolitus

Palun login või registreeru kursuse võtmiseks

Kehtivus: 

Kursus kehtib 90 päeva

79.00

€59.00

Koolitaja: 

Exceli baaskoolitus annab põhioskused Microsoft Office Excel 2013 (teise nimega Excel 365) tõhusaks ja vajadustele vastavaks kasutamiseks. Kursus koosneb videoloengutest, mida saab vaadata endale sobival ajal ja kohas!

Kursuse struktuur: 

KOKKU: 5:17:11
I. Alustamine  
Excel 2013 (365) ostmine 0:03:02
Exceli programmi käivitamine 0:01:31
Klaviatuuri kasutamine töös Exceliga 0:01:49
II. Töövihiku avamine, loomine, sulgemine ja salvestamine  
Töövihiku avamine ja sulgemine 0:02:55
Töövihiku loomine tühjana või malle kasutades 0:03:25
Töövihiku salvestamine ja salvestamise vaikekausta muutmine 0:03:38
Töövihiku salvestamine vanemas Exceli versioonis 0:03:56
III. Tööriistad  
Menüüde ja käskude kuvamine 0:02:32
Abi kasutamine töökäskude kohta 0:03:23
Kiirkäskude kasutamine 0:03:33
Suurendamise ja vähendamise tööriist 0:01:30
Dokumentide ja rakenduste vahel liikumine klaviatuuri abil 0:01:57
IV. Exceli tabel, märgistamine ja liikumine  
Exceli tabel, lahtrite koordinaadid ja nimeboks 0:02:18
Veergude, ridade ja lahtrite märgistamine hiirega 0:06:37
Tabelis liikumine ja lahtrite märgistamine klaviatuuriga 0:05
V. Andmete sisestamine ja lahtrite vormingud  
Tekstide sisestamine 0:05:00
Teksti ridade murdmine 0:04:14
Veergude laiuse ja ridade kõrguse muutmine 0:05:20
Lahtrite liitmine ja tekstide vormindus 0:04:19
Taande kasutamine lahtrites 0:03:16
Arvude sisestamine ja automaattäide 0:04:22
Komakohtade kuvamine 0:04:09
Arvuvormingud 0:05:28
Uue vormingutähise loomine 0:04:43
Kuupäeva sisestamine 0:05:44
Aja sisestamine 0:03
Ajavormingud 0:06:16
Vormingupintsli kasutamine 0:02:17
VI. Valemid ja funktsioonid  
Valemite loomine Excelis 0:08:40
Summa funktsioon 0:04:46
Funktsioonide kopeerimine automaattäite abil 0:04:53
Keskmine, suurim ja väikseim fuktsioonid 0:05:28
Loendusfunktsioon 0:04:14
Funktsioonide vastuste kuvamine olekuribal 0:04:16
Ümardamisfunktsioon 0:06:23
Suhteline ja absoluutne viitamine 0:07:57
Valemites teiste töölehtede andmete kasutamine 0:04:04
Valemites teiste töövihikute andmete kasutamine 0:04:36
VII. Kopeerimine, lõikamine ja kleepimine  
Kopeerimine, lõikamine ja kleepimise valikud 0:06:51
VIII. Lahtrite vormindamine  
Vormindamise üldised tööriistad 0:05:23
Vormi laadid 0:04:22
Tingimusvorming 0:05:06
Tabelina vormindamine 0:06:25
IX. Töölehed  
Töölehtede haldamine 0:05:02
Korraga erinevatel töölehtedel sisu muutmine 0:02:25
X. Tegevuste tagasivõtmine ja ennistamine  
Tegevuste tagasivõtmine ja ennistamine 0:03:12
XI. Toimingud veergude, ridade ja lahtritega  
Veergude ja ridade lisamine 0:03:38
Veergude ja ridade kustutamine ja teisaldamine 0:03:55
Lahtrite lisamine, kustutamine ja teisaldamine 0:03:38
Veergude ja ridade peitmine 0:04:49
Veergude ja ridade rühmitamine 0:05:01
XII. Sorteerimine, fitreerimine ja vahekokkuvõtted  
Andmete sorteerimine 0:06:23
Andmete filtreerimine 0:04:04
Vahekokkuvõtete loomine 0:08:46
XIII. Andmete otsimine ja asendamine  
Andmete otsimine 0:08:40
Andmete asendamine 0:05:49
XIV. Kommentaaride kasutamine  
Kommentaaride lisamine, lugemine ja printimine 0:06:29
XV. Piltide ja vektorgraafika lisamine  
Piltide ja vektorgraafika lisamine 0:07:01
XVI. Graafikute lisamine  
Andmete ja diagrammi tüübi valik 0:05:42
Lähteandmete muutmine ja diagrammi teisaldamine 0:04:48
Diagrammi laadi valik ja elementide kuvamine 0:03:08
Täpsem elementide muutmine 0:03:52
Mallide kasutamine 0:02:53
Minigraafikute lisamine 0:06:07
XVII. Töölehe ja akende kuvamise valikud  
Tabeli vaate külmutamine ja tükeldamine 0:04:56
Mitme aknaga töötamine 0:05:04
XVIII. Õigekirja kontroll  
Õigekirja kontrolli tööriist 0:03:28
XIV. Printimine  
Küljenduse ja lehe piiri vaated 0:05:12
Lehe küljenduse tööriistada 0:04:31
   

 

  • Juurdepääs koolitusele 90 päeva.

  • Tagastusgarantii

  • Interneti-põhised koolitused on soodsamad ja mugavamad !

Sotsiaalmeedia

Saate olla kursis meie tegemistega sotsiaalmeedia kaudu !

Võta ühendust