Kursus

Gmaili koolitus

Palun login või registreeru kursuse võtmiseks

Kehtivus: 

Kursus kehtib 90 päeva
€24.00

Koolitaja: 

Käesolev "Gmaili koolitus" sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi gmaili keskkonna võimalustest. Koolitus sobib nii neile, kes ei ole Gmaili keskkonnaga varem üldse kokku puutunud, kui ka pikaajalistele kasutajatele, kes soovivad oma teadmisi täiendada.

Kursuse struktuur: 

I. Alustamine  
1.    Gmaili keskkonda sisenemine 0:01:46
2.    Gmaili konto loomine 0:03:01
3.    Mitme kontoga töötamine ja Google Apps konto 0:03:00
4.    Gmaili kontolt väljalogimine 0:01:11
5.    Keele, kasutaja nime ja foto muutmine 0:02:44
6.    Turvalisuse seaded 0:04:45
7.    Tausta muutmine 0:03:22
II. Kirjade lugemine  
8.    Kirjade kuvamise tihedus 0:00:44
9.    Kirjade avamine ja reklaamide keelamine 0:01:14
10.  Kirjade loetuks ja mitteloetuks märkimine 0:01:24
11.  Kirjade märkimine oluliseks 0:02:10
12.  Kirjade märkimine tärniga 0:04:30
13.  Manuste vaatamine ja salvestamine 0:03:14
14.  Kirja saabumise teade 0:01:08
15.  Kirja sisu kuvamine üldvaates 0:01:08
16.  Vestluste vaade ja vestlusest väljumine 0:02:20
17.  Vestluse summutamine 0:01:09
III. Kustutamine, arhiveerimine ja teisaldamine  
18.  Kirjade kustutamine ja ennistamine 0:01:43
19.  Kirjade arhiveerimine ja ennistamine 0:01:13
20.  Kirjade märkimine rämpspostiks ja ennistamine 0:00:53
21.  Kirjade teisaldamine teise kausta 0:01:41
22.  Kirjade teisaldamine teise kategooriasse 0:03:08
IV. Kirjade kuvamine töölaual  
23.  Kirjade kuvamine kategooriatena 0:03:01
24.  Kirjade kuvamine gruppidena 0:05:24
V. Kirjade koostamine  
25.  Uue kirja loomine ja kuvamise valikud 0:02:40
26.  Saaja(te) aadressi(te) sisestamine 0:04:11
27.  Saatja aadressi valik 0:01:08
28.  Teksti kopeerimine kirja sisusse 0:03:08
29.  Vormindamise tööriistad ja käsu tagasivõtmine 0:03:48
30.  Vaikevorminduse muutmine 0:02:09
31.  Manuste lisamine 0:04:58
32.  Linkide lisamine 0:03:49
33.  Õigekirja kontroll 0:04:05
34.  Vaikimisi kontaktandmete lisamine 0:01:17
VI. Kirjade saatmine  
35.  Saatmine, tagasivõtmine ja laborid 0:02:55
36.  Salvestamine ja mustandite haldamine 0:02:31
VII. Kirjadele vastamine ja edastamine  
37.  Vastamise ja edastamise valikud 0:02:13
38.  Vastamise akna ja teema muutmine 0:02:46
39.  Vastamine vaikeallkirjaga seade korral 0:02:36
40.  Saada ja arhiveeri nupp 0:02:01
41.  Puhkuseteatisega automaatne vastus 0:02:11
VIII. Sildid ja kaustad  
42.  Kirjade sildistamine 0:03:05
43.  Siltide kuvamise seaded 0:02:14
44.  Kirjade teisaldamine kaustadesse 0:01:19
45.  Kaustade kuvamine vasakul alal 0:04:51
IX. Filtrid  
46.  Filtrite loomine 0:04:03
47.  Filtrite muutmine 0:04:05
X. Otsing  
48.  Lihtotsing 0:03:30
49.  Täpsem otsing 0:04:16
XI. Kontode importimine, jagamine ja edastamine  
50.  Oma konto importimine teise teenuse pakkuja alt 0:06:39
51.  Oma teise gmaili konto importimine 0:07:40
52.  Imporditud kontode haldamine 0:04:40
53.  Oma konto jagamine teisele kasutajale 0:04:41
54.  Kirjade automaatne edastamine 0:03:10
XII. Kontaktid  
55.  Kontaktide lisamine ja muutmine 0:04:21
56.  Kontaktide gruppide haldamine 0:03:19
XIII. Ülesannete tööriist  
57.  Ülesannete tööriist 0:03:35
XIV. Vestluste tööriist  
58.  Vestluste tööriist 0:03:42
XV. Offine olekus töötamine  
59.  Offine olekus töötamine 0:00:57
XVI. Kirjade kuvamine Outlook stiilis  
60.  Kirjade kuvamine Outlook stiilis 0:01:24
XVII. Kirja sisu tõlkimine ja printimine  
61.  Kirja sisu tõlkimine ja printimine 0:01:16
KOKKU:  2:57:06

 

  • Juurdepääs koolitusele 90 päeva.

  • Tagastusgarantii

  • Interneti-põhised koolitused on soodsamad ja mugavamad !

Sotsiaalmeedia

Saate olla kursis meie tegemistega sotsiaalmeedia kaudu !

Võta ühendust